نفلین

نفلین: Nephelineبا فرمول شیمیایی KNa34 از مجموعه کانی هاست و از واژه یونانی nephele یعنی ابر گرفته شده است. در حرارت شعله در اسیدها حل می شود. از نظر شکل بلورری  منشوری  و توده های قرصی شکل است و در  رنگهای  سفید ، زرد، متمایل به سبز، قهوه ای ، آبی سبز مشاهده شده است

.

در حال حاضر بیشترین مصرف نفلین سینیت در جهان برای تولید شیشه می باشد. انواع این شیشه ها عبارتند از شیشه های مظروف ، فایبر گلاس ، شیشه مات ، ظروف آشپزخانه و شیشه جام. نفلین سینیت تامین کننده آلومینا و قلیای مورد نیاز شیشه می باشد. نفلین سینیت ، سیلیس آزاد ندارد و خمیر شیشه ای که در آن از نفلین سینیت استفاده می شود نسبت به خمیر شیشه ای که در آن از فلدسپار پتاسیک استفاده می گردد ویسکوزیته کمتری داشته و کار با آن آسانتر است. بعلت پایین بودن نقطه ذوب نفلین سینیت ، نقطه ذوب مخلوط مواد اولیه شیشه پایین آمده ،سریعتر ذوب شده و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت می شود. نفلین سینیت می تواند تا ۴ درصد وزن شیشه را تشکیل دهد

Most Recent Projects
Contact Us

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید