شیرین بیان

این گیاه بومی جنوب اروپا و آسیا است و به عنوان ” ریشه شیرین ” منسوب است و ریشه شیرینش بسیار شیرین تر از شکر است.این گیاه هزاران سال است که در سیستم سنتی پزشکی چینی مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان ” حافظ صلح ” شناخته می شود. شیرین بیان یکی از پرمصرف ترین گیاهان در سراسر جهان است و در حال حاضر در روسیه, اسپانیا, فرانسه, انگلستان, آلمان, خاورمیانه و آسیا رشد می کند.
از زمان تأسیس شرکت کاردوست ، ما یکی از تأمین کنندگان بزرگ گیاهان دارویی ، عصاره گیاهان و گیاهان خوراکی و پزشکی بوده ایم که بعنوان یکی از  بزرگترین شرکت های استخراج کننده ، تولید کننده و صادر کننده گیاهان دارویی در ایران شناخته شده هستیم

Most Recent Projects
Contact Us

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید