فروش پودر و کلوخه باریت

barite-powder

باریت چیست
باریت  از كلمه یونانی Baros  و به معناي سنگين بودن يا وزين بودن است كه نشان دهنده سنگيني بالاي باريت است باريت متشكل شده از مواد معدني سولفات باريم ( BaSO4) معمولاً بي رنگ يا شيري رنگ هستند ولي در رنگ هاي قرمز- قهوه اي – زرد – بنفش  نیز وجود دارد. رنگ باريت بستگي به ناخالصي هايش در زمان تشكيل كريستال آن دارد. سختي باريت بين 3 تا 4.30 است . چگالي بالاي باريت باعث با ارزش و كاربردي شدن آن شده است. باريت از نظر شيميايي خنثي و حل نشدني است.
بيشتر باريت ها از لايه صخره هاي رسوبي كه تشكيل شده از باريت و در اعماق اقيانوس ها بوده استخراج مي شود. در بعضي از استخراج ها باريت به صورت رگه هاي سنگي ديده مي شود كه در اين حالت به مقدار كمي استخراج مي شود. سولفات باريم در اعماق زمين به وسيله آب هاي گرم زيرزمين تشكيل مي شود. در برخي موارد نيز باريت محصول فرعي استخراج موادي مانند سرب، فلز روي ، نقره يا ساير فلزات است

كاربرد هاي باريت
از باريت در حفاري چا ههاي گاز طبيعي و نفت استفاده مي شود. در اين فرآيند باريت فشرده شده و با آب مخلوط مي شود و ساير افزودني ها اضافه شده و سپس به داخل حفره چاه پمپ مي شود. وزن بالاي اين مخلوط جلوگيري مي كند از خروج نفت و گاز با فشار از زمين. اين باعث مي شود از انفجار  گاز و نفت آزاد شده از زمين جلوگيري بعمل آيد.
باريت هم چنین بعنوان افزودني به رنگ ها، در لعاب داد ، پلاستيك ها ، در توليد  كريستال سرب ، براي جلوگيري از پرتوافشاني اشعه هاي مانيتور و لامپ تصوير تلويزيون، و منابع باريم در مواد شيميايي كاربرد دارد.
باريت در علم پزشكي براي تست هاي خاص اشعه  X براي روده كاربرد دارد. همچنين با سيمان مخلوط شده و براي ساختن محفظه ها يا اتاقك هاي نگهدارنده مواد راديواكتيو كاربرد دارد و اخيرا براي ساختن لنت ترمز و كلاچ ماشين و كاميون به کار رفته است.

مشخصات باریت

مشخصات باریت حفاری

drilling-barite

مشخصات باریت سفید

w.b
Contact Us

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید