• دپارتمان دیجیتال مارکتینگ
  دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

  خانم شیما بهزادی

  pr@kardoost.com

  • دپارتمان حمل و نقل
   دپارتمان حمل و نقل

   آقای مهدی اصفهانی

   Es@kardoost.com

   • دپارتمان کنترل کیفی
    دپارتمان کنترل کیفی

    محمد علی داستان پور

    QC@kardoost.com

    • دپارتمان بازرگانی
     دپارتمان بازرگانی

     خانم الهام اسماعیل زاده

     EE@kardoost.com

     • دپارتمان تحقیق و توسعه بازار
      دپارتمان تحقیق و توسعه بازار

      آقای محمد نعمتی

      RD@KARDOOST.COM

      Contact Us

      شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید