• دپارتمان دیجیتال مارکتینگ
  دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

  خانم شیما بهزادی

  pr@kardoost.com

  • دپارتمان تحقیق و توسعه بازار
   دپارتمان تحقیق و توسعه بازار

   آقای مهدی اصفهانی

   Es@kardoost.com

   • دپارتمان کنترل کیفی
    دپارتمان کنترل کیفی

    محمد علی داستان پور

    QC@kardoost.com

    Contact Us

    شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید